RESPONSABILITAT

RESPONSABILITAT

Quan un es fa responsable de la seva vida i dels seus actes, de les seves emocions, de les seves relacions i de la seva actitud, té tanta feina, que deixa de criticar els altres.