RELACIONS PERSONALS O XARXES SOCIALS

RELACIONS PERSONALS O XARXES SOCIALS

Sovint es diu que les relacions a través de les xarxes socials no són reals. Que siguin a través d’un mitja virtual no vol dir que no sigui real la relació. La relació és real perquè existeix una comunicació. El que passa és que és una relació de baixa qualitat si no se suporta de molts més elements humans. Una relació de qualitat amb una persona no inclou només elements d’intercanvi d’informació verbal i disponiblitat per rebre’ls o emetre’ls. Una relació de qualitat implica un coneixement profund de l’altre. Quan quedem presencialment amb una persona hi sol haver un intercanvi verbal, però es diu que fins al 90% de la comunicació que establim amb qualsevol persona és no-verbal. Així doncs, hi ha aspectes del nostre to de veu, dels nostres gestos facials, de la nostra postura, dels silencis, de la velocitat de parla, etc. que enriqueixen la nostra comunicació i la nostra relació. El fet de quedar físicament amb una persona també ens explica coses de quines són les seves preferències en quant a espais on quedar, roba que vestir, en què inverteix temps i diners, i per tant de tota una sèrie de valors i circumstàncies de la persona. Quan tenim relacions exclusivament virtuals tenim relacions reals, però de baixa qualitat, ja que bescanviem molta menys informació que presencialment.

Algú pot dir, “doncs jo comparteixo molt més amb una amistat virtual que amb la meva família”. Això és enganyós, potser poder compartir més coses que ens agraden, però en realitat coneixem molt més a qui veiem presencialment. Potser no ens agrada la relació que tenim amb els més propers, però és que potser que tampoc ens agradés una relació propera amb aquella persona que només compartim virtualment.

Parlo de tot això perquè és un tema de vital importància tant social com de salut personal. La OMS inclou l’aspecte psico-social dintre de la definició de salut, i és sabut que el teixit social que ens envolta (la xarxa d’amics, familiars i coneguts) és importantíssima per al benestar i salut de la persona.

Tendim a relacionar-nos molt per whatsapp o per les xarxes socials, però és de vital importància quedar presencialment. Tot i que ens faci mandra. És vital! Justament la prova de que és molt més rica una relació presencial és que ens costa més, i ens costa més perquè hi intervenen més elements, és més complexa i més profunda. I, com tot, si no es practica i no se n’apren, ens fa mandra, i per justificar aquesta mandra diem que no és important.