DIVERSITAT

DIVERSITAT

Fa només uns quants anys veure a una persona de pell negra a Europa era rar. Se’ls mirava com persones inferiors. De fet, a l’Antiga Grècia no eren considerats ni persones. Per sort -bé, més que per sort per molta feina, lluita i justícia- això ja no és així a molts llocs, tot i que encara no a tots, ja no es veu a les persones de pell negra com a inferiors ni per naturalesa ni per cultura. Actualment hi ha una visió de gradacions, en quant al color de la pell. Hi pa persones de pell absolutament negra i hi ha persones de pell absolutament blanca, quasi transparent. I entre aquests dos extrems hi ha tota una gradació de tons i colors. I cap es millor ni pitjor que l’altre.

El mateix passa amb les sovint anomenades malalties o transtorns mentals. Sembla que una depressió, un brot psicòtic, una fòbia o una obsessió siguin coses completament extranyes i que passen a un petit reducte de gent indesitgable de la població, però la veritat és que cada transtorn mental no és més que un dels extrems d’un contiuum en el que tots estem en un moment o altre de la nostra vida, de manera més o menys intensa. La depressió és una tristesa profunda, la obsessió l’alienació de la realitat sovint la vivim quan ens enamorem, la fòbia quan evitem qualsevol cosa peruquè ens fa una mica de por. És el mateix, però a un nivell o més intens o més sostingut. La diferència entre aquest continuum entre els graus del color de la pell i els graus d’intensitat emocional és que els segons sí que poden afectar al benestar i desenvolupament de la persona i de qui té a la vora.

I per útlim, i no menys important, la línia de gradacions de sexe, gènere i orentació sexual. Per fer-ho ràpid podríem dir que en quant a atributs físics no existeix una bipolaritat natural. Hi ha atributs anomentats masculins i atributs anomentats femenins, però hi ha tota una sèrie de possiblitats físiques naturals que es donen, i que han estat “penalitzades” socialment. Has d’estar a un costat o a l’altre, i sinó sembla que s’hagi de “corregir”. Actualment els moviments trans o queer lluiten per la major integració d’aquesta diversitat del sexe i gènere. I, apart, hi ha la diversitat en la orientació sexual, la qual es veu directament afectada per la diversitat sexual i de gènere, ja que si no hi ha només “homes” i “dones” estándards, et poden agradar moltes més coses que només aquests “homes” i “dones” estándard, i a més a més, potser no només t’agrada un tipus de persona sinó que te’n poden agradar diversos.