DIA DE LA MARMOTA

DIA DE LA MARMOTA

A vegades va bé que ens plantegem â€œCom viuria avui si em quedéssin dos mesos de vida?”. Això ens permet reflexionar sobre com vull viure realment, donant prioritat al que realment li donem valor (relacions personals, benestar, converses pendents, etc.). Una altra pregunta que crec molt encertada a fer-nos cada matí és â€œQuè passaria si el dia d’avui es repetís ad infinitum durant la resta de la meva vida?”. Aquesta pregutna és molt important perquè ens permet decidir l’actitud amb la que viuré les següents 24 h, i en el fons, és el més important de la nostra vida, com vivim el present. A vegades ens diem, “es que jo sóc així, i no puc canviar”. L’actitud és una cosa apresa, i com tota cosa apresa es pot desaprendre i reaprendre.